Бюджет 2017 року

  УКРАЇНА

       ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА  РАДА

         ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №182

23 грудня 2016 року                                                          12 сесія  7 скликання

 

Про районний бюджет на 2017 рік

Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 10 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Районна рада 

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2017 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 281 265 662 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 279 686 546 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 579 116 грн., в тому числі  бюджету розвитку 526 100 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видаткирайонного бюджету у сумі 281 265 662 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 279 458 846 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 806 816 грн., в тому числі  бюджету розвитку 753 800 грн.;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 227 700 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 227 700 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 279 458 846 грн. та спеціальному фонду 1 806 816 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  270 000 гривень.

4. Відповідно до  звернень сільських, селищних рад продовжити в 2017 році фінансування дитячих дошкільних установ, бібліотечних та клубних закладів з бюджетів сіл, селищ за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:

 - субвенція з районного бюджету селищним та сільським бюджетам на дошкільну освіту  - 14 403 500 гривень;

- субвенція з районного бюджету селищним та сільським бюджетам на культурно-освітні послуги, що надаються клубними та бібліотечними закладами – 4 837 527 гривень;

- субвенція з районного бюджету до обласного бюджету для впровадження та реалізації Регіональної програми „Власний дім” в районі на 2017 рік – 200 000 грн..

5.Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 350 000 гривень.

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - трансферти населенню;

  - трансферти місцевим бюджетам;

8.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  22 080 861 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету:

  - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

        - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного  бюджету.

 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету привести мережу та штати бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

          15. Рекомендувати селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

16. Затвердити Формулу розподілу обсягу видатків районного бюджету та міжбюджетних трансфертів  між районним та сільськими, селищними бюджетами, згідно з додатком № 7 до цього рішення та затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, згідно з додатком № 8 до цього рішення.

17. Дозволити сільським та селищним радам здійснювати розподіл видатків на галузь „Культура”, за рахунок субвенції з районного бюджету на культурно-освітні послуги, що надаються клубними та бібліотечними закладами, в розрізі закладів культури, в межах  показника передбаченого на галузь „Культура” згідно з додатком № 4 до цього рішення.

18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв”язку, енергозбереження, розвитку малого  і  середнього підприємництва,  регуляторної  політики, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл видатків по кодах функціональної та економічної класифікації за головними розпорядниками коштів, передбачених в рішенні районної ради “Про районний бюджет на 2017 рік”, зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного, селищних та сільських бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до районного бюджету.

19. На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році здійснюється згідно Порядку та нормативу відрахування затверджених рішенням сесії районної ради. 

20. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року районний бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

23. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від  16.12.2016 року № 418 „Про розгляд проекту районного бюджету на 2017 рік”, від 16.12.2016 року № 419 „Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл та селищ”, від 20.12.2016 року № 424 “Про спрощене фінансування установ районного бюджету в 2017 році”,  № 425 „Про прогноз районного бюджету на 2018-2019 роки”, № 426 “Про схвалення проекту рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2017 рік”.

24. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України постійній комісії з питань бюджету,  роботи  промисловості,   транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього   підприємництва, регуляторної політики (С.М.Кісь) здійснити оприлюднення цього рішення в газеті  „Томашпільський вісник” та на сайті Томашпільської районної ради. 

25. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

26. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього підприємництва,  регуляторної  політики  (С.М.Кісь).  

 

Голова районної ради                                 Д.Коритчук

 

 

додаток 1,2,3,4,5,6,8

Додаток № 7

до рішення 12 сесії районної ради

"Про районний бюджет на 2017 рік"

 

ФОРМУЛА 
розподілуобсягу видатків районного бюджету та міжбюджетних трансфертів  між районнимта сільськими, селищнимибюджетами

 

1. Розрахункові  показники обсягу видатків районного бюджету  визначаються  на  основі   фінансових   нормативів бюджетної  забезпеченості  та  коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку  на  душу  населення, на дитину або учня , отримувача соціальних послуг.

 2. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на утримання органів місцевого самоврядування (Vyms) визначається за такою формулою :

V     = H    xN   ,

yms    yms    r 
     де H(yms)  -  фінансовий  норматив  бюджетної  забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування становить 53,98967175,

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

3. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на освіту (Vo) для
районного бюджетувизначається за такою формулою :

Vo = Hox Ur

де Ho- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня становить -  7009,9638592;

Ur– загальна кількість учнів в загальноосвітніх школах району та дітей в навчально-виховних комплексах дошкільних підрозділів  станом на 1 січня року, що передує планованому.

4. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на дошкільну освіту (V do) для зведеного бюджету району визначається за такою формулою :

V do = H d x  D r

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
дитину дошкільного віку ( H d)  становить  - 5557,55894590;

D r- загальна кількість дітей у віці від 0 до 6 років по району, 

    4.1.  Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на дошкільну освіту для
бюджетів селищ міського типу (V(domi)), бюджетів сіл, на території яких є дитячі садки (V(dosi)), визначається за такою формулою:

V domi/dosi    = (V do   x  (K od  x D i  / D r  +

+ K og  x G i  / G r + K ot   x T i / T r )   ,
    де V do - загальний розрахунковий показник обсягу видатків  на дошкільну   освіту, що фінансується за рахунок окремих податків районного бюджету;

     K od  -  коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років становить 0,500;

     D i - загальна кількість дітей у віці 0-6 років,  прикріплених до  дитячого  дошкільного закладу в і-му селищі міського типу, крім наявних 73 дітей  містечка Вапнярської селищної ради (відповідно до інформації Вапнярської селищної ради) та з урахуванням переданих дітей між сільськими та селищною громадами (кількість отриманих дітей визначається рішеннями відповідних селищних рад та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації), а саме :

до Томашпільської – 50 дітей;

в і-му селі, з урахуванням переданих дітей між сільськими та селищною громадами  (кількість переданих дітей визначається рішеннями відповідних сільських рад і зведеної інформації відділу освіти райдержадміністрації), а саме :

з Липівської територіальної громади - 39 дітей,

з Раківської – 11 дітей;

D r - загальна кількість дітей у віці 0-6 років у територіальних громадах, за виключенням територіальних громад в яких відсутні дошкільні навчальні заклади, а саме: 21 дитини  Вербівської територіальної громади, 14 дітей Горишківської територіальної громади, 12 дітей Жолоб”янської територіальної громади та крім наявних 73 дітей  містечка Вапнярської селищної ради (відповідно до інформації Вапнярської селищної ради та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації)

     K og  - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих  садках  становить 0,350;

     G i -  кількість  груп  у дитячих садках в і-му селищі міського типу, і-му селі;
     G r -  загальна кількість  груп  у  дитячих  садках  Томашпільського району (за інформаціями сільських рад та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації);

     K  ot   -   коефіцієнт  впливу  кількості  дітей,  що  відвідують дошкільний заклад становить ( K ot  = 1 - K od   - K  og ) >(=) 0;
     T i  - кількість дітей,  що відвідують дошкільний заклад в і-му селищі міського типу, крім 30 дітей, що відвідують НВК «Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» по Вапнярській територіальній громаді (відповідно до інформації відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації), i-му селі;

     Т r  - загальна кількість  дітей,  що  відвідують  дошкільні  заклади  територіальних громад району, крім 30 дітей, що відвідують НВК «Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» по Вапнярській територіальній громаді (за інформаціями сільських рад та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації).

Інформацію про кількість закладів, груп та наявних дітей віком від 0-6 років по району станом на 01.01.2016р., кількість дітей у дошкільних закладах району станом на 01.01.2016р., кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади освіти по Томашпільському району, кількість дітей, які прикріплені та передані між АТО на відповідний бюджетний період подають сільські, селищні ради та зведену інформацію відділ освіти Томашпільської районної державної адміністрації.

Видатки територіальним громадам, в яких відсутні дошкільні навчальні заклади, при розрахунку, розподілу та визначення обсягу субвенції з районного бюджету на дошкільну освіту  не передбачаються.

5.   Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для зведеного бюджетурайону (Vkz) визначається за такою формулою:

V= HxN,

kz  k
де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету районустановить  - 223,551077343

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

5.1. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:

 

Vki = Hkk x(Ni - Nrkki ) + Hkb x(Ni - Nrkbi),

 

де Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому,       і встановлюється на підставі довідок відповідних територіальних громад;

Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, з розрахунку на одного жителя;

Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету,  з розрахунку на одного жителя.

Розрахунок зазначених нормативів проводиться за такими формулами:

Hkk = Hk x Kkk,

Hkb = Hk x Kkb,

Kkk - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району і становить 0,366;

Kkb - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району і становить 0,261.

Nrkki - чисельність наявного населення селища, що обслуговується клубним закладом, який фінансується з районного бюджету і             становить 5 613 чоловік, відповідно до рішень сесій Томашпільської селищної ради і районної ради;

Nrkbi - чисельність наявного населення селища, що обслуговується бібліотеками, який фінансується з районного бюджету і                      становить 4 833 чоловік, відповідно до рішень сесій Томашпільської селищної ради і районної ради.

Чисельність населення (Nrkki ,Nrkbi ) затверджується рішенням районної ради за інформацією (рішенням) Томашпільської селищної ради.

 5.2. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для районного бюджету  (Vkr) визначається за такою формулою:

Vkr = Vkz - Vki .

6. Розрахунковий показник обсягу видатків на територiальний центр  соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) (Vt) визначається за такою формулою:

Vt = Hsx Qs

Hs- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного потребуючого соціальних послуг становить – 4189,80416156

Qs- загальна кiлькiсть громадян похилого віку, якi знаходяться на обслуговуванні в територiальному центрі соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) станом на 1 січня року, що передує планованому.

7. Розрахунковий показник обсягу видатків на районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді (Vss) визначається за такою формулою:

Vss= HsxN(r)

де Hs - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу у  районі на здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'їстановить – 12,40835163;

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

8. Розрахунковий показник обсягу видатків на галузь «Фізична культура та спорт» (Vf) визначається за такою формулою:

Vf = HfxN(r)

де Hf - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт  з розрахунку на одного жителя становить  - 32,75307176

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому.

9.  Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву видатків районного бюджету (Vnr) встановлюється для районного бюджету  і визначається за такою формулою:

Vnr = Dr х Knr,

Dr - прогнозний обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний рік,

Knr- коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву видатків районного бюджету, який на планований бюджетний період дорівнює 0,16638607.

10. Відповідно до п.2 статті 77 Бюджетного кодексу України, якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова дотація), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, визначити :

10.1. обсяг „Освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету” на 2017 рік станом на 15.12.2016 року в  розмірі – 42 095 200 грн.;

10.2. обсяг „Медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету” на 2017 рік станом на 15.12.2016 року в  розмірі – 21 102 300 грн.,в розрізі бюджетних установ закладів охорони здоров»я районного бюджету, а саме:

10.2.1. комунальній установі „Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги в сумі 7 343 601 грн.,

10.2.2. комунальній установі „Томашпільська центральна районна лікарня” в сумі 13 758 699 грн.;

10.3. обсяг базової дотації на 2017 рік станом на 15.12.2016 року в такому розмірі – 4 237 000 грн..

 

11. Відповідно до листа Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації від 23.11.2016. № 03-1-25/939 «Щодо формування проектів місцевих бюджетів на 2017 рік», врахувати:

11.1. обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

11.1.1. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу на 2017 рік в розмірі – 49 981 400 грн.,

11.1.2. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  на 2017 рік в розмірі – 99 504 900 грн.,

11.1.3. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 2017 рік в розмірі – 4 806 100 грн.,

11.1.4. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на 2017 рік в  розмірі – 1 706 100 грн.;

11.2. обсяги субвенцій з обласного бюджету по управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

11.2.1. обсяг субвенції  з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на 2017 рік в розмірі – 1 902 грн.,

11.2.2. обсяг субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  на 2017 рік в  розмірі – 165 330 грн.,

11.2.3. обсяг субвенції  з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам загального захворювання 1 та 2 груп інвалідності на 2017 рік в  розмірі – 12 000 грн..

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                      В.О.Стратій

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація