Бюджет 2018 року

 

 УКРАЇНА

       ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА  РАДА

         ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ №351

     

26 грудня 2017 року                                                  23 сесія  7 скликання                                                                                                               

 

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 10 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Районна рада 

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2018 рік:

-  доходирайонного бюджету у сумі 210 738 045 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 209 893 359 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 844 686 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видаткирайонного бюджету у сумі 210 738 045 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 209 893 359 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 844 686 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 209 893 359 грн. та спеціальному фонду 844 686 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  270 000 грн.

4.Відповідно до  звернень сільських рад продовжити в 2018 році фінансування дитячих дошкільних установ, бібліотечних та клубних закладів з бюджетів сіл, селищ за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:

 - субвенція з районного бюджету сільським бюджетам на дошкільну освіту  - 9 376 882 грн.;

- субвенція з районного бюджету сільським бюджетам на культурно-освітні послуги, що надаються клубними та бібліотечними закладами – 3 459 878 грн.;

- субвенція з районного бюджету до Томашпільської ОТГ  – 391 763 грн. в тому числі:

47 534 грн. - на пропорційне утримання користувачів центральної бібліотеки та бібліотеки для дітей;

138 003 грн. - на пропорційне утримання учнів Томашпільської дитячої музичної школи;

40 506 грн. - на пропорційне утримання вихованців Томашпільської селищної дитячо-юнацької спортивної школи;

165 720 грн. - на пропорційне утримання гуртківців будинку дитячої творчості для відділу освіти Томашпільської селищної ради.

6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 1 000 000 грн.

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - трансферти населенню;

  - трансферти місцевим бюджетам;

8.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програмзгідно з додатком № 6 до цього рішення.

9. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету:

  - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

        - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного  бюджету.

 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету привести мережу та штати бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

          15. Рекомендувати сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

16. Затвердити Формулу розподілу обсягу видатків районного бюджету та міжбюджетних трансфертів  між районним та сільськими бюджетами, згідно з додатком № 7 до цього рішення та затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл,  згідно з додатком № 8 до цього рішення.

17.Дозволити сільським радам здійснювати розподіл видатків на галузь „Культура”, за рахунок субвенції з районного бюджету на культурно-освітні послуги, що надаються клубними та бібліотечними закладами, в розрізі закладів культури, в межах  показника передбаченого на галузь „Культура” згідно з додатком № 4 до цього рішення.

18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв”язку, енергозбереження, розвитку малого  і  середнього підприємництва,  регуляторної  політики, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл видатків по кодах функціональної та економічної класифікації за головними розпорядниками коштів, передбачених в рішенні районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік”, зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного, селищних та сільських бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до районного бюджету.

19.На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році здійснюється згідно Порядку та нормативу відрахування затверджених рішенням сесії районної ради. 

20.На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу, районний бюджет на 2018 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

21. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації „Про порядок формування проекту районного бюджету на 2018 рік”, „Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл”, „Про розгляд проекту районного бюджету на 2018 рік”, „Про прогноз районного бюджету на 2019-2020 роки”, “Про схвалення проекту рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік”.

22.Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України постійній комісії з питань бюджету,  роботи  промисловості,   транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього   підприємництва, регуляторної політики (С.М.Кісь) здійснити оприлюднення цього рішення в газеті  „Томашпільський вісник” та на сайті Томашпільської районної ради. 

  23. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          24.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв”язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього підприємництва,  регуляторної  політики  (С.М.Кісь).     

   

   Голова районної ради                                     Дмитро Коритчук

 

Додаток № 7

     до рішення 23 сесії районної ради

"Про районний бюджет  на 2018 рік"

 

ФОРМУЛА 
розподілуобсягу видатків районного бюджету та міжбюджетних трансфертів  між районнимта сільськими  бюджетами

 

1. Розрахункові  показники обсягу видатків районного бюджету  визначаються  на  основі   фінансових   нормативів бюджетної  забезпеченості  та  коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку  на  душу  населення, на дитину або учня , отримувача соціальних послуг.

 2. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на утримання органів місцевого самоврядування (Vyms) визначається за такою формулою :

 

V     = H    x N   ,

yms     yms    r 

     де H(yms)  -  фінансовий  норматив  бюджетної  забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування становить 152,867673888

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

3. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на освіту (Vo) для
районного бюджетувизначається за такою формулою :

 

Vo = Hox Ur

де Ho- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня становить -  5860,71211072

Ur– загальна кількість учнів в загальноосвітніх школах району та дітей в навчально-виховних комплексах дошкільних підрозділів  станом на 1 січня року, що передує планованому.

4. Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на дошкільну освіту (V do) для зведеного бюджету району визначається за такою формулою :

 

V do = H d x  D r

 

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
дитину дошкільного віку ( H d)  становить  - 9787,97703549;

D r- загальна кількість дітей у віці від 0 до 6 років по району, 

    4.1.  Розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на дошкільну освіту для
бюджетів сіл, на території яких є дитячі садки (V(dosi)), визначається за такою формулою:

 

V dosi    = (V do   x  (K od  x D i  / D r  +

+ K og  x G i  / G r + K ot   x T i / T r )   ,

    де V do - загальний розрахунковий показник обсягу видатків  на дошкільну   освіту, що фінансується за рахунок окремих податків районного бюджету;

     K od  -  коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років становить 0,500;

     D i - загальна кількість дітей у віці 0-6 років,  прикріплених до  дитячого  дошкільного закладу в  і-му селі, з урахуванням переданих дітей між сільською та селищною громадами  (кількість переданих дітей визначається рішеннями відповідних сільських рад і зведеної інформації відділу освіти райдержадміністрації), а саме :

з Липівської територіальної громади – 54 дітей,

D r - загальна кількість дітей у віці 0-6 років у територіальних громадах, за виключенням територіальних громад в яких відсутні дошкільні навчальні заклади, а саме: 22 дитини  Вербівської територіальної громади, 11 дітей Жолоб”янської територіальної громади (відповідно до зведеної інформації відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації)

     K og  - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих  садках  становить 0,350;

     G i -  кількість  груп  у дитячих садках в і-му селі;
     G r -  загальна кількість  груп  у  дитячих  садках  Томашпільського району (за інформаціями сільських рад та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації);

     K  ot   -   коефіцієнт  впливу  кількості  дітей,  що  відвідують дошкільний заклад становить ( K ot  = 1 - K od   - K  og ) >(=) 0;
     T i  - кількість дітей,  що відвідують дошкільний заклад в i-му селі;

     Т r  - загальна кількість  дітей,  що  відвідують  дошкільні  заклади  територіальних громад району (за інформаціями сільських рад та за зведеною інформацією відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації).

Інформацію про кількість закладів, груп та наявних дітей віком від 0-6 років по району станом на 01.01.2017р., кількість дітей у дошкільних закладах району станом на 01.01.2017р., кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади освіти по Томашпільському району, кількість дітей, які прикріплені та передані між АТО на відповідний бюджетний період подають сільські ради та зведену інформацію відділ освіти Томашпільської районної державної адміністрації.

Видатки територіальним громадам, в яких відсутні дошкільні навчальні заклади, при розрахунку, розподілу та визначення обсягу субвенції з районного бюджету на дошкільну освіту  не передбачаються.

 

5.   Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для зведеного бюджетурайону(Vkz) визначається за такою формулою:

 

V     = Vki  +  Vkr

                                                                           kz                  

5.1. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:

 

Vki = Hkk x(Ni) + Hkb x(Ni),

 

де Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому,       і встановлюється на підставі довідок відповідних територіальних громад;

Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, з розрахунку на одного жителя;

Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету,  з розрахунку на одного жителя.

Розрахунок зазначених нормативів проводиться за такими формулами:

Hkk = Hk x Kkk,

Hkb = Hk x Kkb,

де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для  бюджету місцевого самоврядування становить  - 197,256442417;

Kkk - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району і становить 0,750;

Kkb - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району і становить 0,250.

5.2. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для районного бюджету  (Vkr) визначається за такою формулою:

 

Vkr =  Vki*(17,92259727%).

6. Розрахунковий показник обсягу видатків на територiальнийцентр  соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) (Vt) визначається за такою формулою:

Vt= HsxQs

Hs- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного потребуючого соціальних послуг становить – 5933,68135593

Qs- загальна кiлькiсть громадян похилого віку, якi знаходяться на обслуговуванні в територiальному центрі соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) станом на 1 січня року, що передує планованому.

7. Розрахунковий показник обсягу видатків на районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді (Vss) визначається за такою формулою:

Vss= HsxN(r)

де Hs- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу у  районі на здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'їстановить – 22,06573546;

N(r)  - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

8.  Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву видатків районного бюджету(Vnr) встановлюється для районного бюджету  і визначається за такою формулою:

Vnr= Dr  х Knr,

Dr- прогнозний обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний рік,

Knr- коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву видатків районного бюджету, який на планований бюджетний період дорівнює 0,08186410822.

9. Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 04.12.2017р. № 05110-14-7/33630 «Щодо схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2018 рік, підготовленого до другого читання», надісланого листом Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації від 05.12.2017 року  № 04-1-20/943 „Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік”, врахувати :

9.1. обсяг „Освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету” на 2018 рік  в  розмірі – 32 146 500 грн.;

9.2. обсяг „Медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету” на 2018 рік в розмірі – 13 239 300 грн., в розрізі бюджетних установ закладів охорони здоров»я районного бюджету, а саме:

9.2.1. комунальній установі „Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 2 393 500 грн.,

9.2.2. комунальній установі „Томашпільська центральна районна лікарня” в сумі 10 845 800 грн.;

9.3. обсяг базової дотації на 2018 рік в розмірі – 6 841 500 грн..

 

10. Відповідно до Додатку № 5 Рішення 26 сесії обласної ради 7 скликання від 20.12.2017 року «Про обласний бюджет на 2018 рік», врахувати:

10.1. обсяги субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету по управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

10.1.1. обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік в розмірі – 51 658 100 грн.,

10.1.2. обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік в розмірі – 62 559 900 грн.,

10.1.3. обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік в розмірі – 4 579 800 грн.,

10.1.4. обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік в  розмірі – 1 764 400 грн.;

10.2. обсяги субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у тому числі: цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по комунальній установі „Томашпільська центральна районна лікарня”  на 2018 рік в розмірі – 510 530 грн.;

10.3. обсяги субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по комунальній установі „Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік в розмірі – 908 278 грн.;

10.4. обсяги дотації з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в розмірі – 6 424 981 грн., в розрізі бюджетних установ закладів освіти та охорони здоров»я районного бюджету у відсотковому відношенні до передбачених показників субвенцій з державного бюджету (освітня і медичні субвенції з державного бюджету), а саме:

10.4.1. відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 4 548 887 грн.,

10.4.2. комунальній установі „Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 337 697 грн.,

10.4.3. комунальній установі „Томашпільська центральна районна лікарня” в сумі 1 538 397 грн.;

10.5. обсяги субвенцій з обласного бюджету по управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

10.5.1. обсяг субвенції  з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  на 2018 рік в розмірі – 17 459 грн.,

10.5.2. обсяг субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   на 2018 рік в  розмірі – 65 797 грн.,

10.5.3. обсяг субвенції  з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп на 2018 рік в  розмірі – 12 410 грн..

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

 

районної ради                                                                                      В.О.Стратій

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація