Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах, організаціях району

       З якою метою проводиться атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах, організаціях району?

 Згідно статті 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, мають право на пільги та компенсації. Як механізм, що регулює відносини між роботодавцем і працівниками у реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги і компенсації, визначено атестацію робочих місць за умовами праці, яка проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1серпня 1992 року  № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

За результатами атестації визначаються робочі місця, працівникам яких підтверджується (чи не підтверджується) право на пільгове пенсійне забезпечення , скорочену тривалість робочого тижня, встановлюється конкретна тривалість щорічної оплачуваної додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці, передбачена ст. 7 Закону України «Про відпустки», доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці, безкоштовне забезпечення лікувально – профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами інші пільги і компенсації, що надаються  у порядку, визначеному законодавством.  

       Правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці:

-                     Списки №1 і №2 виробницт, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року № 36;

-                     Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 року № 1290;

-                     Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163, тощо.

Необхідно зазначити, що безпосередньо сама професія чи займана посада працівника, передбачена списками , права на пільги та компенсації  не дає, це право має бути підтверджено результатами атестації умов праці.

Якщо професія жодним із названих нормативно – правових актів не передбачена, тобто ця професія не належить до робіт із шкідливими і важкими умовами праці, такі працівники правом на пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці не користуються і проводити атестацію  робочих місць за умовами праці немає потреби.         

  Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на роботодавця (в тому числі на фізичних  осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників).

                                                             

В.С. Колеснік

Начальник відділу праці та соціально – трудових

відносин управління праці та соціального захисту населення