Служба у справах дітей

Інформація про службу у справах дітей  Томашпільської районної державної адміністрації 
Адреса: 24200, смт. Томашпіль, площа Тараса Шевченка,4  (каб. №7, №8)
тел. (04348) 2-23-45,
E-mail: tomssd@ukr.net
 
                Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця  8 .00 – 17 .00 год
                                                    обідня перерва 12.00 – 13.00 год
 
Графік прийому громадян:  щоденно
 
 
Служба у справах дітей Томашпільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який у свої роботі керується Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та частиною 2 статті 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Законодавча база та нормативно-правові документи, на основі яких служба здійснює функції держави:
- Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” від 11.12.1998 року № 312 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.07.1999 № 864, 03.04.2003 № 673, 03.02.2004 № 1410, 20.01.2005 № 2377, 01.12.2005 № 3167, 07.02.2007 № 609);
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342;
- Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2005 року;
- Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року;
- Сімейний Кодекс України від 26.12.2002 року;
- Цивільний Кодекс України;
- Указ Президента України „Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 №1163/2011
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.
 
Структура служби у справах дітей райдержадміністрації
 
Прізвище, ім’я,
по батькові
 
Посада Телефон

Ярош Оксана Іванівна

 

Начальник служби   (04348) 2-23-45

Біжан Оксана Михайлівна

 

Головний спеціаліст
(04348) 2-23-45
 

Павлишин Ігор  Іванович

 

 Головний спеціаліст-юрисконсульт
(04348) 2-23-45
 
 
Основними завданнями служби у справах дітей є:
 
- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;
- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій усіх форм власності у вирішені питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобіганням дитячої бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення , влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
-ведення державної статистики щодо дітей;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
- ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвихї обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
- виявляє  разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які  можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 
 
Діяльність  служби у справах дітей Томашпільської районної  державної адміністрації по захисту прав та інтересів дітей у 2016 році
  В державі відпрацьована і діє налагоджена система щодо захисту прав та законних інтересів дітей, яка регламентована чинним законодавством України.
 Основним міжнародним документом, щодо захисту прав дітей в системі міжнародної спільноти є Конвенція ООН про права дитини (1989), яка має обов’язкову силу для держав, які її ратифікували. Першим законом незалежної України була ратифікація цієї Конвенції 1991році. Зазначена Конвенція передбачає в т.ч. створення спеціальних органів, які забезпечують її впровадження та захист прав дітей. 
 Дотримуючись ратифікованих міжнародних конвенцій, Україна повинна виконувати зобов’язання щодо поліпшення захисту прав та інтересів дітей, охорони їх здоров’я, забезпечення добробуту. Саме діяльність служб у справах дітей як окремої структури в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізує задекларовані зобов’язання на місцях, працюючи з конкретними дітьми. 
 Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації покладено функції щодо опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей тощо.
 У зв’язку із цим, Цивільним кодексом України визначено, що органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
 Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно соціального захисту дітей покладаються на служби у справах дітей як структурні підрозділи органів опіки та піклування.
 Діюча нормативно-правова база розроблена таким чином,  що служби у справах дітей  фактично є координатором, організатором, процесів забезпечення прав дітей, захисником, представником  прав дитини та  замовником послуг  для вразливих сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування.            
 В Томашпільському районі забезпечується виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 
  В 2016 році служба у справах дітей райдержадміністрації працює над  реалізацією  заходів Програми економічного і соціального розвитку Томашпільського району на 2016 рік, в соціально-гуманітарній сфері, а саме: пріоритет 3 «Подолання дитячої безпритульності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп». 
  На первинному обліку служби, станом на 15.08.2016 року, перебуває 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 63 дітей охоплені сімейними формами виховання (86.3%), решта 9 дітей виховуються в державних закладах інтернатного типу, 1дитина  навчається у профтехучилищі. 
  Протягом 2016 року, 10 дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків та у зв’язку із смертю батьків. Із 10 таких дітей: 5 дітей влаштовані під опіку та піклування родичів,1 дитина влаштована в Тульчинський будинок дитини, 4 дітей тимчасово влаштовані в сім’ю  родичів.   всі ці діти  влаштовані під опіку  та піклування найближчих родичів, громадян району.  
 З метою дотримання пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу тощо), в районі, станом на 15.08.2016 року функціонують  8 прийомних сімей, в які влаштовано на виховання та спільне проживання 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинки сімейного типу, в які влаштовано 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В  39 сім’ях  опікунів та піклувальників району виховується 46 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Службою у справах дітей здійснюється контроль за умовами проживання та виховання дітей в цих сім’ях.
  На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває одна сім’я (пройшли курс підготовки кандидатів в опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі при Вінницькому ОЦ СССДМ  та рекомендовані  для  включення  до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів), яка виявила бажання взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Проводиться активна робота по підбору дітей до цієї сім’ї . Одну таку сім’ю знято з обліку служби по причині влаштування в сімю, під опіку 1 дитину, позбавлену батьківського піклування
  Однією із форм реалізації в районі державної політики по забезпеченню права дітей на виховання в сім’ї є усиновлення. Станом на 15.08.2016 року, на регіональному та місцевому обліках з усиновлення перебуває  10 дітей, з яких за поділом по віку: 2 дітей – у віці від 7 до 10 років та 8 дітей старші 11 років. Службою у справах дітей здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання 11 усиновлених дітей, які проживають в районі. 
  У зв’язку з проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, в службі у справах дітей райдержадміністрації з’явилась нова категорія дітей, які переміщені з цих областей.   Так, станом на 01.06.2016 року, на обліку служби у справах дітей перебуває 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, яка знаходиться під піклуванням родичів, сім’я переселилася з м. Донецька.  В період, з лютого по липень місяці 2015 року, на території району, в смт. Вапнярка перебував дитячий будинок сімейного типу, в якому виховувалось 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’я переїхала з м. Алчевська Луганської області. Всі діти були взяті на облік служби у справах дітей за новим місцем проживання, в даний час зняті з обліку у зв’язку з переїздом до постійного місця проживання. Службою у справах дітей здійснювався постійний контроль за умовами проживання та виховання дітей цього дитячого будинку сімейного типу, вирішувались поточні проблемні питання. Дітей, які прибули в район, без супроводу батьків чи законних представників із районів проведення антитерористичної операції, немає.
  Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується ведення обліку дітей, які перебувають  в складних життєвих обставинах. Так, станом на 15.08.2016 року на обліку служби перебувають 14 дітей із 5 сімей, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків та 1 дитина, яка зазнала жорстокого поводження.  Під час проведення спільних рейдів в сім’ю, працівники служби у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи, проводять обстеження умов проживання дітей та профілактичні бесіди з дітьми та  їх батьками, які  спрямованих на посилення відповідальності батьків за виховання, навчання своїх дітей, недопущення скоєння насилля в сім’ї, правопорушень та злочинів, ведення здорового способу життя. 
 За звітний період 2016 року здійснено 14 рейдових відпрацювань, серед них рейд «Нічне місто», «Неблагополучна родина». Під час проведення таких рейдів обстежено 14  сімей, притягнуто до відповідальності 18 батьків, вилучено 7 дітей та влаштовано в заклад охорони здоров’я,  попереджено 18 дітей, виявлено 1 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. 
  Службою у справах дітей забезпечується представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. Протягом поточного 2016 року, працівниками служби прийнято участь у 34 судових засіданнях. 
  Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.   У 2016 році, проведено 12 засідань Комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, на яких було розглянуто  питання соціального захисту дітей, серед них: 7 питань - встановлення опіки та піклування над дітьми, 10 питань - надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 3 питання - відчуження майна дітей, 4 питання - розгляд та затвердження індивідуальних планів,  7 питань – визначення способу участі у вихованні дитини одним із батьків, 1 питання - повернення дитини в біологічну сім’ю,  7 питань - влаштування дітей в Тульчинський будинок дитини, 4 питання виведення дітей із сімейних форм виховання, 3 питання про звіти опікунів та батьків-вихователів, 10 питань щодо міжвідомчої співпраці служби у справах дітей та управлінь, відділів по роботі з дітьми, інші.
 Під час проведення літньої оздоровчої кампанії, в  2016 році, за бюджетні кошти, планується оздоровити 70 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,які підлягають оздоровлено віком від 7 до 17 років, з них: 23 дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 46 дітей, які виховуються в сім’ях  опікунів та піклувальників. Станом на 15.08.2016 року оздоровлено 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за бюджетні кошти, 32 таких дітей за власні кошти сім ї.
 До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом. Станом на 15.08.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 1 дитина має житло на праві власності, 53 дітей  на праві користування, 19 дітей житла не мають.
  Так, на виконання Закону України «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішеннями виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, на території яких знаходиться житло та майно дітей,  призначено опіку над житлом і майном та закріплено відповідальних за його збереження. Копії даних розпорядчих документів зберігаються в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. За клопотання служби у справах дітей райдержадміністрації 2 дітей позбавлених батьківського піклування поставленні на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) при виконавчих комітетах сільських та селищних рад. 
  Взято під особистий контроль сільських та селищних голів питання збереження та ремонту жилих приміщень, які належать на праві власності чи праві користуванні дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа чи забезпечення житлом  таких дітей та осіб, в яких житло відсутнє
 Відповідно до п.59 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року   № 866, службою вжито заходів до встановлення опіки над майном неповнолітніх, рішеннями виконавчих комітетів закріплено відповідальних за збереження майна неповнолітніх.  Щорічно перед службою у справах дітей опікуни звітують  про стан збереження майна підопічних.
  З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання впровадження діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини , службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться та постійно поновлюється реєстр житла  та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни та піклувальники щорічно у звітах зазначають порядок використання майна, житла свої підопічних, здійснюють контроль за його збереження. Фактів  незаконного відчуження житла,  яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування,  передачі його в оренду чи інше користування не виявлено. Незаконної передачі житлових приміщень, земельних паїв, які належать дітям стороннім особам в оренду, без укладення договорів, безоплатно  також не виявлено. 
 
 
                              Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей,
                              позбавлених батьківського піклування