Паспорт району

                                                                                                           

Томашпільський район утворено 7 березня 1923 року.


Загальна площа району складає: 778,5 км2.

Адміністративно-господарчий та культурний центр смт. Томашпіль знаходиться на віддалі 98 км від обласного центру – м. Вінниці. Територію району пересікає залізнична колія з можливістю експлуатації електротяги. Залізничний вузол знаходиться в смт. Вапнярка і є важливим народногосподарським та стратегічним об’єктом.

Межує з Чернівецьким, Шаргородським, Тульчинським, Крижопільським, Ямпільським районами.

В межах району розташовано 34 населених пункти:

селищ міського типу – 2.

сільських населених пунктів – 32.

Спільні інтереси громад представляють 22 сільських та 2 селищних ради.

В геометаморфічному відношенні територія району відноситься до Волино – Подільської височини і являє собою хвилясто – горбкувате плато, порізане долинами річок і глибокими ярами. Територія району розташована в зоні лісостепу. Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 100 до 350 м. над рівнем моря.

По території району течуть річки Русава і Марківка з рядом приток, які належать до басейну Дністра. Клімат району помірно – континентальний, з вологою, часто постійною зимою і теплим літом. Район багатий на різні нерудні корисні копалини: вапняк, пісок, глину, які мають місцеве значення.

Ґрунти темно-сірі опідзолені. Майже 10 тис. гектарів займають лісонасадження, в основному листяних порід.
Промисловість

 

В районі працює ряд підприємств: ТОВ «Вапнярський елеватор», Вапнярська філія ТОВ „ІНТЕРФУД”, ПП «Подільський хліб», Вапнярська дистанція колії, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина».

Вапнярською філією ТОВ «ІНТЕР ФУД» за 10 місяців 2013 року вироблено 2732 тонни сиру, що на 362 тонни більше ніж у відповідному періоду 2012 року. З 1 листопада 2013 року діяльність філії призупинена. Виробничі потужності Товариства передано в оренду Крижопільській філії ТОВ «ІНТЕР ФУД», виробництво сиру відображається по Крижопільській філії.

З 2 жовтня по 30 листопада працював виробничий підрозділ «Томашпільський цукровий завод» ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина». Перероблено 109 тис. тонн. цукрового буряка, вироблено 14 тис. тонн цукру.

 

Сільське господарство

 

Структури земельного фонду:

Територія, усього 77,8 тис. га.

у тому числі: сільськогосподарські угіддя 61,1 тис. га. 78,5 % від площі району

із них:

рілля 54,5 тис. га.

Ліси і інші лісовкриті площі 9,8 тис. га.

Забудовані землі 3,0 тис. га.

Землі водного фонду 0,28 тис. га.

Інші землі 2,2 тис. га.

 

Площа сільськогосподарських угідь району за всіма категоріями власників та землекористувачів складає 61,1 тисячі гектарів, з них орної землі – 55,0 тис. га, пасовища – 4,7 тис. га, сіножаті – до 1 тис. га та сади – до 1тис. га.

В районі працює ряд сільськогосподарських підприємств, серед яких: ТОВ „Агрокомплекс „Зелена долина”, ПрАТ „Продовольча компанія „Поділля”, СТОВ „Кряж і К0”, ТОВ „Торговий дім „ФІНПРОМ”, ТОВ „Зернопродукт-Липівка”, ПСП „Перемога” та 39 фермерських господарств.

Вирощують озимі та ярі пшеницю, ячмінь, жито, горох, кукурудзу, гречку, буряки, озимий та ярий ріпак, сою, лікарські рослини (розторопшу), гірчицю, однорічні та багаторічні трави (люцерна, конюшина), кормові буряки, картоплю, овочі.

В молочному скотарстві району за 2013 рік проведено реконструкцію 3 ферм на 300 гол./місць та 1-го телятника на 150 гол./місць. Загалом, за останні 5 років реконструйовано 26 ферм місткістю по 100 голів кожна та 2 телятники по 150 гол./місць. За рік вироблено 16472 тонни молока, надій на середнє поголів’я корів становить 6060 кг. Реалізовано 1177 тонн худоби, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшено на 154 тонни, вирощено худоби в живій вазі 1181 тонну, в порівнянні з минулим роком збільшено на 66 тонн.

Функціонує 26 молокоприймальних пункти, що забезпечені холодильникам.

Значний вклад в розвиток тваринницької галузі вносять особисті господарства населення, в яких нараховується більше 5 тис. корів.

Заготівлю молока на території району проводять 5 підприємств.

В галузі працює майже 2300 чоловік..

У 2013 році забезпечено приріст виробництва, в порівнянні з аналогічним періодом, минулого року, на 15,5 %, в тому числі: в рослинництві – на 16,5 %, тваринництві – на 14%.

Валовий збір зернових у районі склав майже 170 тис. тонн.

Значну частину валового збору забезпечила кукурудза, збір якої у 2013 році становив 92,9 тис. тонн, що на 50 тис. тонн більше, ніж у 2012 році.

Томашпільським цукровим заводом вироблено 14 тис. тонн цукру, перероблено 109 тис. тонн сировини.

За січень-грудень 2013 року середня заробітна плата в сільському господарстві становила 2426,09 грн.

 

Мале підприємництво

 

Станом на 01.01.2014 року на території району діє 1667 одиниць суб’єктів малого підприємництва.

Протягом 2013 року зареєстровано 95 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, знято з державної реєстрації 174 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.Інвестиційна діяльність

За січень – грудень 2011 року інвестиції в основний капітал склали 73940 тис.грн. проти 36349,0 тис.грн. у січні – грудні 2010 року. Темп росту склав 203,4%.
Обсяг будівельно-монтажних робіт за січень-березень 2012 року склав 2088 тис.грн., темп росту до відповідного періоду 2011 року – 138,7%.


За січень – грудень 2011 року введено в експлуатацію 1839 м.кв житла проти 726 м.кв у відповідному періоді 2011 року, темп росту 253,3 %. Вартість введених в дію основних фондів становить 3798 тис.грн.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій спрямованих в економіку району станом на 01.03.2012 року становить 2643,3 тис.дол.США і в порівнянні з 2011 роком зріс на 387,6 тис. дол.. США, іноземні інвестиції на одну особу у звітному періоді склали 75,7 дол.США, проти 63,9 дол. США у відповідному періоді минулого року, темп росту 118,5%.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Томашпільському районі, за оцінкою, на 1 січня 2014р. становила 34303 особи, з яких 13332 особи становить міське населення (38,9%) та 20971 особа - це сільське населення (61,1%).

Виборців – 27919 чоловік.

 

Зайнятість та доходи населення

Зайнятість населення є однією з передумов які впливають на соціальний рівень життя населення , і залежить як від соціально-економічних процесів так і від розвиненості ринку праці .Ринок праці відображає всі економічні процеси , які відбуваються в районі.

Стійкою є тенденція до скорочення чисельності працюючих на підприємствах , в установах та організаціях району.
 

 

Навколишне природне середовище

Сучасний стан навколишнього природного середовища у Томашпільському районі можна охарактеризувати як відносно стабільний. Томашпіль характеризується як порівняно благополучний регіон із значно меншим, ніж в промислових регіонах, рівнем забруднення атмосферного повітря.

Корисні копалини району представлені вапняками сарматського ярусу з ракушечниковими різновидностями , бурими та червоними глинами , кварцевими пісками, гранітом , який залягає на глибині до 70 м.

Грунти всієї території району представлені лесими та лесовидними породами . Найбільш розповсюдженими є темносірі опідзолені грунти .В центральній та південній частині району опідзолені чорноземи різного ступення змитості .На південній території району на невеликих площах розміщені глибокі малогумусні чорноземи .В районі с.Стіна спостерігається вихід гірничих карбонатних порід.

Територія району знаходиться у сприятливих умовах для нагромадження підземних вод .Річки Русава та Марківка з великою кількістю притоків належать до бассейну Дністра .

Викликають занепокоєння стихіні складування побутових відходів і забруднення поверхневих вод. Очисні споруди в смт.Томашполі знаходяться в незадовільному стані.

Проблемними залишаються питання приведення в бепечний стан непридатних для використання , заборонених до застосування хімічних засобів в хімскладах колишніх сільськогосподарських підприємств району.

 

Дорожньо-транспортний комплекс

На території району проходить 76,5 км відомчих автомобільних доріг, з них 45,5 км асфальтних та 31 км бруківки, які обслуговуються філією «Томашпільський райавтодор» та 31 км автомобільних доріг, що обслуговує Томашпільська дільниця філії «Тульчинської ДЕД». Основними автотранспортними шляхами є дорога загальнодержавного значення "Житомир – Кишинів" та дороги обласного значення "Вінниця – Крижопіль", "Томашпіль – Вінниця" та "Томашпіль – Чернівці".

Загальна довжина вуличної мережі комунальних доріг району складає 329,45 км, з них асфальтних 10 км, відсипних 234,75 км та 83,8 км з ґрунтовим покриттям, інші – 0,9 км.

Хочеться також відмітити роботу територіальних громад в 2011 році з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в результаті якої освітлено 162,1 км, що становить 49% від загальної протяжності доріг в населених пунктах та роботи з освітлення населених пунктів продовжуються надалі.

 

 

Комунальні підприємства

На даний час в районі нараховується 12 комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги жителям громад сіл району, в структурі яких працює близько 70 осіб.

До них відносяться:

· Томашпільське комунальне підприємство;

· Вапнярський комбінат комунальних підприємств;

· Сільські комунальні підприємства: КП "Антонівське”, КП "Русава”, КП "Гнатків”, КП "Комаргородське”, КП "Кислицьке”, КП "Липівка”, КП "Марківка”, КП "Олександрівка”, КП "Пилипи-Борівські”, КП "Ракова”.

Основним видом діяльності даних підприємств є надання різних видів комунальних послуг: забезпечення населення водопостачанням; надання автотранспортних послуг; надання послуг при проведенні сільськогосподарських робіт; ритуальні послуги; послуги олієнь та крупорушок.

Дані підприємства також займаються ремонтом та реконструкцією доріг та вулиць, озелененням населених пунктів, санітарною очисткою територій населених пунктів.

 

 

Соціально-гуманітарна сфера

                                               

В районі функціонує 22 загальноосвітні школи, в яких навчаються 3227 учнів та 24 дитячих дошкільних закладів, де виховується 951 дітина.

Черга на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів відсутня.

В районі працює 1 дитяча юнацько-спортивна школа, 2 спортивних комплекси, 23 спортивних зали, 3 стадіони. В смт. Томашпіль працює районний будинок дитячої творчості, Томашпільська та Вапнярська музичні школи.

Середню спеціальну освіту надає Комаргородський професійний аграрний ліцей, який готує трактористів-машиністів, електрогазозварників, кулінарів, плодоовочівників, бухгалтерів.

Система охорони здоров’я району включає:

· Районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги – Вапнярська та Томашпільська амбулаторії загальної проктики – сімейної медицини, 4 сільські лікарські амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 20 фельдшерсько-акушерських та 3 фельдшерських пунктів.

· Центральна районна лікарня – поліклініка, хірургічне, реанімаційне, дитяче, гінекологічне, терапевтичне, інфекційне, стоматологічне, пологове відділення.

Також в районі є:

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (с. Гнатків), стаціонарне відділення постійного та тимчасового перебування одиноких непрацездатних громадян Томашпільського територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян (с. Комаргород), Антопільський будинок-інтернат для психічно хворих з порушенням опорно-рухового апарату (с. Антопіль), Рожнятівська наркологічна лікарня (с. Рожнятівка), Лінійна лікарня (смт. Вапнярка).

Мережа закладів культури нараховує 28 клубів, центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей, 30 сільських бібліотек, один любительський клуб (с.Комаргород), дві музичних школи.

В районі працюють три музеї: двічі Героя Радянського Союзу І.Д.Черняхівського (Вапнярська ЗОШ I-III ступенів № 1, с. Вербова), музей історії села (с.Яланець).

В районі працюють народні колективи: фольклорно-етнографічний ансамбль "Русава”, народна хорова капела "Відлуння”, жіночий вокальний ансамбль "Матіола”, ансамбль танцю "Подільські роси” і танцювальний дитячий колектив "Каприз”, народний аматорський вокальний ансамбль "Гармонія” Височанського сільського будинку культури та народний аматорський колектив "Оберіг” Вилянського сільського будинку культури. Ці колективи забезпечують діяльність галузі по збереженню та популяризації духовної спадщини, традицій, звичаїв народного мистецтва.

Не залишаються поза увагою діти з обмеженими функціональними можливостями, для яких щорічно проводиться конкурс "Повір у себе”.

Майже у кожному закладі культури створено куточки краєзнавства, які популяризують народну творчість, художні промисли, побут, культуру краю.

Серед культурно-історичних пам′яток привертають увагу палаци князів Четвертинських в селах Антопіль та Комаргород, комплекс Миколаївської церкви ХVIII-ХIХ ст. та козацьке кладовище на Замковій горі в селі Стіна, парк графині Бенет, заснований в кінці ХIХ століття в урочищі Благодатне.

Антопільський парк XVIII ст. в ландшафтному стилі, площа 27 гектарів. На підвищеному місці, посеред великої поляни, знаходиться палац. Вся територія обнесена муром.

Комаргородський, як і Антопільський парк, в минулому належав князям Четвертинським. Його площа складає 2,5 гектара. Основні насадження датуються XIX ст. Тоді ж було споруджено палац – нині корпус аграрного ліцею.

Олександрівський парк знаходиться за 15 кілометрів від райцентру Томашпіль, площа 11,3 гектара. На його території є ставок і фруктовий сад, закладений в кінці XIX ст. Парк відзначається майстерним добором деревно-чагарникових порід із місцевих та екзотичних видів, вдалою розбивкою з урахуванням особливостей рельєфу та грунтово-кліматичних умов.

Славиться район своїми церквами в селах Марківка, Жолоби, Колоденка та інших, котрі підкреслюють колорит району.

 


Культура і туризм

Мережа закладів культури нараховує 28 клубів, центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей, 30 сільських бібліотек, один любительський клуб (с.Комаргород), дві музичних школи.

В районі працюють три музеї: двічі Героя Радянського Союзу І.Д.Черняхівського (Вапнярська ЗОШ I-III ступенів № 1, с. Вербова), музей історії села (с.Яланець).

В районі працюють народні колективи: фольклорно-етнографічний ансамбль “Русава”, народна хорова капела “Відлуння”, жіночий вокальний ансамбль “Матіола”, ансамбль танцю “Подільські роси” і танцювальний дитячий колектив “Каприз”, народний аматорський вокальний ансамбль “Гармонія” Височанського сільського будинку культури та народний аматорський колектив “Оберіг” Вилянського сільського будинку культури. Ці колективи забезпечують діяльність галузі по збереженню та популяризації духовної спадщини, традицій, звичаїв народного мистецтва.

Не залишаються поза увагою діти з обмеженими функціональними можливостями, для яких щорічно проводиться конкурс “Повір у себе”.

Майже у кожному закладі культури створено куточки краєзнавства, які популяризують народну творчість, художні промисли, побут, культуру краю.

Серед культурно-історичних пам′яток привертають увагу палаци князів Четвертинських в селах Антопіль та Комаргород,

комплекс Миколаївської церкви ХVIII-ХIХ ст. та козацьке кладовище на Замковій горі в селі Стіна,

парк графині Бенет, заснований в кінці ХIХ століття в урочищі Благодатне.

Антопільський парк XVIII ст. в ландшафтному стилі, площа 27 гектарів. На підвищеному місці, посеред великої поляни, знаходиться палац. Вся територія обнесена муром.

Комаргородський, як і Антопільський парк, в минулому належав князям Четвертинським. Його площа складає 2,5 гектара. Основні насадження датуються XIX ст. Тоді ж було споруджено палац – нині корпус аграрного ліцею.

Олександрівський парк знаходиться за 15 кілометрів від райцентру Томашпіль, площа 11,3 гектара. На його території є ставок і фруктовий сад, закладений в кінці XIX ст. Парк відзначається майстерним добором деревно-чагарникових порід із місцевих та екзотичних видів, вдалою розбивкою з урахуванням особливостей рельєфу та грунтово-кліматичних умов.

Славиться район своїми церквами в селах Марківка, Жолоби, Колоденка та інших, котрі підкреслюють колорит району.

 

Соціальний захист населення

У сфері соціального захисту політика спрямована на підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення , удосконалення надання соціальних послуг , підвищення їх якості , посилення їх адресності .

Станом на 01.07.2012 року до відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення звернулось 1756 сімей

в тому числі:

за призначенням допомог – 1739 сімей ;

за призначенням субсидій - 17 сімей;

Протягом шести місяців допомоги отримують 3241 сімейна суму 14580,0 тис.грн.

В управлінні праці та соціального захисту населення перебувають на обліку 2265 ветеранів війни , а саме :

Інваліди Великої Вітчизняної війни– 125, з них:

І група – 83

ІІ група – 16

ІІІ група – 26

Учасники бойових дій – 164

Члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 408

Учасники війни – 1568 чол.

Діти війни– 5144 чол..

Ветерани праці– 2893 чол.

Особи які мають особливі трудові заслуги– 1 чол.

Інваліди Армії( не прирівняні до інвалідів війни ) – 11 чол.

Інваліди загального захворювання– 1337 чол. з них:

І групи – 158

ІІ групи – 570

ІІІ групи – 609

Дитина-інвалід- 138

Інвалідів трудового каліцтва– 70чол.:

І групи-4,

ІІ групи-11,

ІІІ групи-55.

Особи які постраждали внаслідок ЧАЕС – 5386 чол.:

І категорії-154

ІІ категорії-31, вдови (ЧАЕС) – 19 чол.

ІІІ категорії-22, дитина (ЧАЕС) -1 чол.

ІVкатегорії- 5179,

Діти (ЧАЕС)- 1681

В районі функціонують :

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (с. Гнатків) в якому обслуговується 21 дитина, з них 12 дітей з фізичними вадами та 9 з ДЦП (візочники).

Стаціонарне відділення постійного та тимчасового перебування одиноких непрацездатних громадян Томашпільського територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян (с. Комаргород) в якому перебувають 25 осіб крім того здійснюється догляд за 506 одинокими громадянами.

 

 

 


 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація